ส่งข้อความไปยัง Facebook page : Audiophile Videophile บอกรายละเอียด– ชื่อ นามสกุล– เบอร์โทรศัพท์ พร้อมแจ้งว่า สมัครสมาชิกนิตยสาร AUDIOPHILE VIDEOPHILE สมัครสมาชิก