ซับวูฟเฟอร์รุ่นใหม่จากทาง Klipsch รุ่น C-Series Subwoofer โดยได้ออก มา 2 ขนาดด้วยกัน ได้แก่รุ่น C-308ASWi, C-310ASWI โดยฟีเจอร์หลักๆ ของ ซับวูฟเฟอร์รุ่นนี้เลยก็คือ สามารถควบคุม Control ผ่านแอพพลิเคชั่น “Klipsch Low Control” ที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android เท่านั้นยังไม่พอ ยังสามารถ ควบคุมตั้งค่า EQ, Gain, และปรับ Phase ได้อัตโนมัติไม่ว่าคุณจะเลือกดูหนังหรือ ฟงั เพลง ผา่ นการเชอื่ มตอ่ RJ-45 ระบบควบคุม Crestron, Savant และ RTI สุดท้ายซับวูฟเฟอร์ C-Series เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะปรับการต้ังค่าตามลักษณะการเล่นของแต่ละท่าน ซึ่งจะทำให้คุณไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนานไปกับการดูหนังและฟังเพลงได้อย่างลงตัวผ่านแอพพลิเคชั่น

นิตยสาร AUDIOPHILE VIDEOPHILE ฉบับที่ 265