ธรรมนูญ ประทีปจินดา MR. AMEDEO SCHEMBRI CO-FOUNDER, VIVA AUDIO ในงาน BAV HI-END SHOW 2018 บริษัท Audio Absolute มีห้องโชว์อยู่สองห้อง โดยห้องใหญ่บนชั้นสามเป็นห้องฟังที่คออะนาล็อกต้องทึ่ง เนื่องจาก