ร้าน Blue Note Audio จัดกิจกรรมชวนนักเล่นเครื่องเสียงไปฟังชุดเครื่องเสียงระดับ World Class โดยชุดเครื่องเสียงที่นำมาให้ฟัง ประกอบด้วย 1. ลำโพง Avantgarde Acoustic Trio Limited มีเพียง 26 คู่ในโลก