SVS SB-3000 
13-inch Active Subwoofer Breathtaking output and extreme low frequency extension with accuracy and control! 

 ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตลำโพงซับวูฟเฟอร์คงไม่มีใครเกิน SVS ในแง่การนำเสนอรูปแบบลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่มีความ หลากหลายมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแบบตู้ปิด ตู้เปิด หรือแบบทรงกระบอก ซึ่งมีเอกลักษณ์หรือจุดเด่นด้านเสียงที่แตกต่างกัน เป็นทางเลือกให้แม็ตช์กับความชอบแนวเสียงของผู้ใช้งาน หรืออิง ตามลักษณะเอื้ออำนวยของห้องฟัง 

ปัจจุบัน SVS มีลำโพงซับวูฟเฟอร์ทั้งสิ้น 5 ซีรีส์ด้วยกัน ซึ่งแต่ละซีรีส์จะมีตัวเลือกย่อยไปตามลักษณะการออกแบบตัวตู้ลำโพงดังที่กล่าวไป โดยหลักๆ เป็นแบบตู้ปิด (SB) กับตู้เปิด (PB) และบางซีรีส์จะเสริมรุ่นที่ใช้ตัวตู้แบบทรง กระบอก (PC) เข้ามาด้วย 

สำหรับซีรีส์ 3000 นั้น ถือเป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์ซีรีส์ใหม่ล่าสุดของ SVS โดยล􀄞ำดับจะอยู่แทรกกลางระหว่าง ซีรีส์ 2000 และ 4000 ขนาดก็กลางๆ ไม่ถึงกับเล็ก แต่ก็ไม่เรียกว่าใหญ่มาก นอกจากนี้ส่วนประกอบหลายจุดก็ได้ รับการออกแบบใหม่ถอดด้าม บางชิ้น SVS ประเดิมใช้งานเป็นครั้งแรก ดังจะกล่าวถึงรายละเอียดในรีวิวต่อไป 

SB-3000 เป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบตู้ปิด (Sealed) มีพี่น้องร่วมซีรีส์ แบบตู้เปิด คือ PB-3000 จุดเด่นของซีรีส์ 3000 นี้ คือ ตัวขับเสียง High- Excursion ขนาด 13 นิ้ว ได้รับการออกแบบใหม่และถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งวัสดุไดอะแฟรมผลิตจาก 1050 Aluminum Vented Cone น้ำหนักเบาแต่ความแกร่งสูง ความพิเศษอีกประการของไดรเวอร์ใหม่นี้ คือ Flat Edge Wound Split-wind Voice Coil โครงสร้างวอยซ์คอยล์แบบใหม่ที่ให้แรง แม่เหล็กเต็มเปี่ยม ในขณะที่ลดน้ำหนักโดยรวมของไดรเวอร์ลง เสริมโครงภายนอกด้วย High Density FEA-optimized cast Aluminum และติดตั้งเข้ากับแผงหน้าตัวตู้ที่ใช้แผ่นไม้ MDF ซ้อนหนาถึง 2 ชั้น และมีการดาม โครงสร้างภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ลดความผิดเพี้ยนของเสียงที่มาจาก การกระพือของตัวตู้ลงได้เบ็ดเสร็จ 

อีกหนึ่งส่วนสำคัญ คือ Sledge STA-800D2 ภาคขยาย Class D พร้อมวงจร 25 Amp 600 Volt High Fully Discrete MOSFET รับหน้าที่ ส่งกำลังผลักดันไดรเวอร์ ให้กำลังขับต่อเนื่องสูงถึง 800 Watts RMS (2500+ Watts Peak) ควบคุมด้วย 50MHz High Resolution Audio DSP ระบบประมวลผลที่ใช้ในการไฟน์จูนเสียงให้มีความเที่ยงตรง ช่วยลดทอนความ ผิดเพี้ยนของเสียงและให้ความกลมกลืนกับทุกสภาพแวดล้อม และถึงแม้จะให้กำลังขับสูงและมีวงจรอัดแน่นขนาดนี้แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคขยายสูงมากครับ การสูญเสียเป็นความร้อนต่ำ สถานะสแตนด์บายก็กินไฟเพียง 0.5 วัตต์ เท่านั้นเอง 

การติดตั้งและไฟน์จูนเสียง 

ข้ อดีของลำโพงซับวูฟเฟอร์ ตู้ปิดที่มักถูกหยิบยกขึ้นมเป็นอันดับแรก คือ เมื่อเทียบในศักยภพที่เท่กัน ลำโพงซับวูฟเฟอร์ตู้ปิดมีขนดที่เล็กกว่ชัดเจน จึงไม่สร้งปัญหโดยเฉพะกรจัดวงภยในห้องที่มีพื้นที่ตั้งวงไม่มก 

สำหรับ SB-3000 แม้ติดตั้งตัวขับเสียงขนดใหญ่ถึง 13 นิ้ว แต่ตัวตู้กลับ ดูไม่ใหญ่ มองเผินๆ แล้วไม่ต่งจกตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ทั่วไปในท้องตลด ที่ใช้ตัวขับเสียงขนด 12 นิ้ว อย่งไรก็ดี ด้วยอุปกรณ์คุณภพที่อัดแน่นอยู่ ภยใน ทำให้ SB-3000 มีน้ำหนักที่ไม่เบรวมๆ แล้วเกือบ 25 กก. ซึ่งอจ เป็นอุปสรรคตอนยกเคลื่อนย้ยอยู่บ้ง แต่ไม่เป็นปัญหกนัก ยังพอยกย้ย ที่ได้ไม่ลำบาก 

รติดตั้งแผงควบคุมทงด้นหลังอจส่งผลกับกรปรับตั้งและสังเกต สถนะของปุ่มควบคุมที่ใช้ไฟน์จูนเสียงของซับวูฟเฟอร์อยู่บ้ง โดยเฉพะหกต้องตั้งวง SB-3000 ไว้ในซอก แต่ประเด็นนี้แก้ไขได้ง่ยๆ ด้วยกรใช้ SVS Subwoofer App ผ่นสมร์ทโฟน 

ข้อดีของกรตั้งค่ลำโพงซับวูฟเฟอร์ผ่น SVS Subwoofer App มี หลยประกร เด่นที่สุดเห็นจะเป็นกรเชื่อมต่อแบบไร้สยผ่นสัญญณ Bluetooth จึงทำกรควบคุมปรับเปลี่ยนตั้งค่ต่งๆ ของซับวูฟเฟอร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องลุกออกจกจุดนั่งฟัง เรียกว่เปลี่ยนค่ปุ๊บก็ฟังควม เปลี่ยนแปลงของเสียงจกจุดนั่งฟังได้ในทันที 

นอกจกนี้ฟีเจอร์กรตั้งค่ไฟน์จูนเสียงของลำโพงซับวูฟเฟอร์ผ่น SVS Subwoofer App ยังหลกหลยครอบคลุมยิ่งกว่รปรับตั้งผ่นปุ่มควบคุม ที่อยู่ทงด้นหลังลำโพงซับวูฟเฟอร์โดยตรงเสียอีก 

ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้เมื่อไฟน์จูนผ่น SVS Subwoofer App อทิ กรกำหนด Polarity (แยกออกจก Phase), Parametric EQ โดยสรถ ปรับแก้ Room Mode ได้อิสระถึง 3 ช่วงควมถี่ หกใช้งนร่วมกับ Room Gain Compensation Frequency/Slope ก็จะยิ่งให้กรตอบสนอง ที่เที่ยงตรงภยในห้องฟังหลกหลยขนดและสภพแวดล้อม สรถ เมมโมรี่ค่เอไว้ได้ถึง 3 Presets 

ผลการทดสอบ 

ในกรทดสอบนี้ จัดวง SB-3000 ในห้องทดสอบตมรูปแบบ Corner Placement และใช้งนร่วมกับ AV Receiver ที่มพร้อมระบบ Auto Calibration และ Room EQ กรกำหนดตั้งค่ที่ลำโพงซับวูฟเฟอร์จึงดำเนินกร เฉพะส่วนของ Volume, Polarity และ Low-pass Filter (Bypass) เท่นั้น 

หลยท่นคงเคยได้ยินคำกล่วอ้งบ่อยๆ ว่ลำโพงซับวูฟเฟอร์ตู้ปิด เหมะกับกรฟังเพลง เพระเสียงที่ลุ่มลึก ไม่เน้นตึงตังกระแทกกระทั้น จนกลบอรรถรสทงดนตรีมกนัก 

เหตุนี้จึงประเดิมกันด้วย Queen: Rock Montreal & Live Aid ในฟอร์แม็ต Full HD Blu-ray Disc ระบบเสียง DTS-HD HR 5.1 (96kHz, 24-bit) แม้คอนเสิร์ตแสดงตั้งแต่ปี 1981 แล้ว แต่ก็ได้รับกรรีมสเตอร์ระบบ ภพและเสียงใหม่ให้มีชีวิตชีวขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพะระบบเสียงถูกอัพขึ้นมเป็นมตรฐน High Resolution เลยทีเดียว (1) 

ซึ่ง SB-3000 ตอบสนองได้ดีดังคำกล่วข้งต้น ส่วนสำคัญคือระดับ ควมเพี้ยนของเสียงที่ต่ำเป็นพิเศษ ลักษณะ Roll-off ของย่นควมถี่ต่ำลึก ที่เป็นธรรมชติ ไม่ได้มกกรส่งเสริมของท่อเปิด (port) จึงให้รยละเอียด ของโน้ตเสียงย่นต่ำที่กลมกลืน ไม่เน้นปริมณมกจนกลบย่นเสียงอื่น อีกทั้งกรตอบสนองที่ฉับไวเสียงจึงให้ควมคมชัด กระชับ แต่ก็หนักแน่น ขย่มห้องอยู่ในที 

ต่อกันด้วยภพยนตร์แอ็คชั่น The Accountant ในฟอร์แม็ต 4K HDR Blu-ray Disc ระบบเสียง DTS-HD Master Audio 7.1 เพื่อลบคำปรามาส ว่ซับวูฟเฟอร์ตู้ปิดน􀄞ำมชมภพยนตร์แล้วไม่มัน ซึ่งผลลัพธ์ยืนยันว่ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ตู้ปิดของ SVS ก็รับชมภพยนตร์แอ็คชั่นได้ไม่แพ้ซับวูฟเฟอร์ทั่วไป แรงปะทะและมวลเสียงควมถี่ต􀄞่ำลึกจกปืนไรเฟิลของพระเอกในเรื่องที่ได้ยิน นั้นน่ตกใจ น้ำหนักเสียงแน่น ในขณะที่เก็บตัวไม่ครงอยู่นน 

จุดหนึ่งต้องยกอนิสงส์ให้ตัวขับเสียงดีไซน์ใหม่ขนด 13 นิ้ว ที่บนซ์ กรตอบสนองย่นเสียงต่ำลึกกับควมรวดเร็วในกรขยับขับเคลื่อนจก น้ำหนักที่ไม่มก พร้อมแรงผลักดันมหลจกภคขยย ท่นใดที่พื้นที่ จำกัด ไม่พอที่จะวงล􀄞ำโพงซับวูฟเฟอร์ที่ใช้ตัวขับเสียงขนดใหญ่ระดับ 15 นิ้ว ผมว่รุ่นนี้แหละน่สนใจ 

ด้วยขนดตัวตู้ที่ใหญ่พอๆ กับซับวูฟเฟอร์ทั่วไปที่ติดตั้งตัวขับเสียงขนด 12 นิ้ว แต่พื้นฐนที่อัดแน่นอยู่ภยในตัวตู้ลำโพงแบบตู้ปิดของ SB-3000 อทิ ตัวขับเสียงดีไซน์ใหม่ขนด 13 นิ้ว ภคขยย Class D กำลังขับ 800 วัตต์ ต่อเนื่อง ไปจนถึงฟีเจอร์ควบคุมแบบไร้สยผ่นสมร์ทโฟน พร้อมรองรับ ฟีเจอร์กรไฟน์จูนเสียงแบบละเอียดจึงให้ควมยืดหยุ่นสูง ศักยภพที่ได้จึง มีควมโดดเด่นกว่ขนดที่เห็นไปมก ท่นใดที่ก􀄞ำลังมองหซับวูฟเฟอร์ ขนดพอเหมะ แต่ให้คุณภพเสียงต่ำที่สะอด เที่ยงตรง และลงได้ลึก นี่เป็น อีกหนึ่งรุ่นที่น่สนใจลำดับต้นๆ ของปี 2019 นี้เลยครับ. VDP 

ราคา 47,900 บาท 
จัดจำหน่ายโดย บริษัท อินเวนทีฟ เอวี จำกัด (IAV) โทร. 0-2238-4078-9 

(1) ล่าสุดทราบข่าวว่า Bohemian Rhapsody ภาพยนตร์กึ่งชีวประวัติของวง Queen กำลังจะ วางจำหน่ายเร็วๆ นี้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ รองรับระบบภาพ 4K HDR10+ และเสียง Dolby Atmos เสียด้วย