คำว่า “ลำโพงไวร์เลส” (wireless speaker) หลายท่านอาจยังเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนไป ว่า ลำโพงต้อง “ไร้สาย” โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นสายลำโพง สายสัญญาณ หรือ สายไฟเอซี เหมือนกับลำโพงในลักษณะ portable หรือ ลำโพงพกพา อะไรทำนองนั้น