ในระบบเครื่องเสียง ลำโพงนับว่าใช้อุปกรณ์มาประกอบน้อยชิ้นที่สุด (ถ้าจะมีใกล้กันก็คงเป็น passive preamp) แต่ลำโพงกลับส่งผลต่อคุณภาพเสียงของซิสเต็มไม่น้อยกว่าเครื่องอื่นๆ และด้วยความที่ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นนี้เอง จึงเป็นความท้าทายของคนออกแบบลำโพงทุกยุคทุกสมัยที่มีความพยายามทำให้ลำโพงสามารถถ่ายทอดคุณภาพเสียงออกมาตรงตามที่พวกเขาต้องการ เสียงของลำโพงแต่ละรุ่นถูกกำหนดมาจากคนออกแบบ และคนออกแบบแต่ละคนก็มีแนวคิดและความชอบส่วนตัวที่แตกต่างกัน ดังนั้น การซื้อลำโพงของคนเล่นเครื่องเสียงจึงควรมองไปที่แนวคิดของคนออกแบบก่อน ว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ และตัดสินใจด้วยการฟัง ถ้าเราศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของลำโพงแต่ละยี่ห้อ จะเห็นว่า ต่างก็บอกคล้ายๆ กัน