นักเขียน : ปฤษณ กัญจา : คนที่เล่นเครื่องเสียงวินเทจจะรู้ว่า ธรรมเนียม ปฏิบัติบางอย่างที่ใช้กับการเล่นเครื่องเสียง ไฮเอ็นด์ยุคใหม่ไม่สามารถเอามาใช้กับ การเล่นเครื่องเสียงวินเทจได้ หรือมักพูดให้ได้ยินกัน บ่อยๆ ว่า ยุคใครยุคมัน เพราะฉะนั้น เราจึงได้เห็นกัน เสมอว่า เมื่อนักเล่นเครื่องเสียงท่านใดเปลี่ยนแนว