นักเขียน : ธรรมนูญ ประทีปจินดา ในโอกาสที่ Mr. Dan D’Agostino บุคคลที่เป็นตำนาน ผู้นำลำดับต้นๆ แห่งวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ของโลกได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ อีกครั้ง หลังจากเคยมาครั้งแรกเมื่อราว 40 ปีมาแล้ว นิตยสาร AUDIOPHILE/VIDEOPHILE ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์