STEP EVER CLOSER TO REALITY!!  หลังจากเปิดตัว OLED TV เครื่องแรกของโลก (XEL-1 มาพร้อมขนาดจอภาพ 11 นิ้ว) เมื่อปี 2008 ก็หายหน้าไป จากตลาด OLED TV