เอปสัน ประเทศไทย คว้า 2 รางวัล จาก 2 เวทีใหญ่ระดับประเทศ สะท้อนถึงความเป็นองค์กร
ที่มีผลงานโดดเด่น ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) รวมถึงเป็นแบรนด์พรินเตอร์ที่ครองใจผู้บริโภคแห่งปี

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Award 2022 ประเภทรางวัลความเป็นเลิศ Best Innovative Technology Award จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล สำหรับรางวัลดังกล่าว ใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์กรที่ดำเนินงานธุรกิจที่มีความโดดเด่นและต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัล Thailand Top Company Award จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business Plus ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบให้แก่องค์กรไทยที่มีผลงานในการบริหารที่ไม่เพียงแต่สร้างผลกำไร แต่ยังให้ความสำคัญกับนโยบายการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ชุมชน และสังคม แนวคิดการจัดงานในปีนี้ “The Next Normal Transformation for Business Sustainability” การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุคปกติครั้งใหม่

นอกจากนี้เอปสัน ยังได้รับรางวัล 2022 Thailand’s Most Admired Brand ในฐานะแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคในหมวดผลิตภัณฑ์ไอทีและดิจิทัล กลุ่มผลิตภัณฑ์พรินเตอร์ จัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้วยการจัดสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ต่อเนื่องนับรวมปีนี้เป็นปีที่ 22 โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ตัดสินใจซื้อสินค้า และเป็นผู้บริโภคสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพื่อให้ได้คำตอบที่สะท้อนความคิดผู้บริโภคที่แท้จริง ซึ่งรางวัลนี้สามารถสะท้อนถึงการรับรู้ของแบรนด์ ความเชื่อมั่นและความนิยมของแบรนด์ในสายตาของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

นายยรรยง กล่าวว่า “เอปสันเป็นผู้ออกแบบ พัฒนา และผลิตเทคโนโลยีของตัวเอง จึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ก้าวนำความต้องการของตลาดได้อยู่เสมอ และมีสินค้าใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เมื่อกระแสตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลง เอปสันก็พร้อมจะมีผลิตภัณฑ์ออกมารองรับความต้องการที่เกิดใหม่ทันที โดยผลิตภัณฑ์สำหรับเทรนด์ใหม่นี้จะเน้นที่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางตลาดในปัจจุบัน เป้าหมายของ
เอปสันไม่ใช่แค่การสร้างหรือรักษาระดับการเติบโตของยอดขายและรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เท่านั้น แต่เป้าหมายที่สำคัญยิ่งกว่า คือการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนในองค์กรของลูกค้าและสังคมผ่านเทคโนโลยีและโครงการด้านความยั่งยืนของเอปสัน สำหรับทั้งสองรางวัลที่ได้รับนับเป็นความสำเร็จและเป็นกำลังใจของทีมงานเอปสันทุกคน รวมทั้งเป็นการสะท้อนถึงความเป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งาน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”