กลับมาอีกครั้ง กับโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์) ที่บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จับมือกับศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุงและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่อยอดโครงการอบรมถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษาเป็นปีที่ 2 หลังจากโครงการแรกประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ถ่ายภาพให้แก่นักถ่ายภาพรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ฝึกปรือฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติมากมายหลายท่าน รวมทั้งโอกาสในการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายหลังจบโครงการอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 

นางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดผลิตภัรฑ์ดิจิตอล อิมเมจจิ้ง บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp เป็นโครงการที่โซนี่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมถ่ายภาพให้เติบโตอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะ พัฒนาฝีมือ และเปิดโอกาสให้ช่างภาพรุ่นใหม่ได้รับประสบการณ์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อต่อยอดสู่มืออาชีพต่อไป ดังนั้น จากความสำเร็จอย่างดียิ่งของโครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษากว่า 350 คนจากสถาบันการศึกษา 14 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ทางโซนี่จึงได้เดินหน้าจัดโครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ต่อเนื่องในปีนี้ โดยยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่สนใจด้านการถ่ายภาพได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ จากวิทยากรซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพหลากหลายสาขา ด้วยความร่วมมือ และสนับสนุนจากทางศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นศูนย์อบรมด้านการถ่ายภาพมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้สอนที่เป็นช่างภาพมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเมืองไทย โดยในปีนี้ โซนี่ยังได้เปิดโอกาสเพิ่มเติมให้แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่อยู่นอกเหนือจาก 14 มหาวิทยาลัยในโครงการ ซึ่งสามารถส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม และรับการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 4 คน ขณะเดียวกัน โซนี่พร้อมนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ดีที่สุดของกล้องมิเรอร์เลสแบบฟลูเฟรม รวมถึงเลนส์ และอุปกรณ์ต่างๆ มาให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ในการฝึกฝนในกิจกรรมอย่างเต็มที่ และมั่นใจว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับประโยชน์ที่ดียิ่งในการต่อยอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ นำไปสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพต่อไป” 

การจัดโครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือ และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 14 แห่ง 

นอกจากองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายภาพที่นิสิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพผ่านกล้องมิลเลอร์เลส เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพของโซนี่แล้ว ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนยังจะได้รับเกียรติบัตรใบรับรองผ่านการอบรมด้านการถ่ายภาพจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท นอกจากจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศแล้ว ยังจะได้รับผลิตภัณฑ์จากโซนีด้วย 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายของตนเองในนิทรรศการภาพถ่าย 3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นภายหลังสิ้นสุดโครงการ ณ หอศิลป-วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจโครงการ ฯ สามารถอ่านรายละเอียด และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการเพิ่มเติมได้ทาง https://www.sony.co.th/microsite/alphauniversitycamp/
และเฟซบุ๊ก: 3KrungxSonyAlphaUniversityCamp