ร้าน Blue Note Audio จัดกิจกรรมชวนนักเล่นเครื่องเสียงไปฟังชุดเครื่องเสียงระดับ World Class โดยชุดเครื่องเสียงที่นำมาให้ฟัง ประกอบด้วย 1. ลำโพง Avantgarde Acoustic Trio Limited มีเพียง 26 คู่ในโลก 2.ปรีแอมป์ Aurora Sound : Preda 3.เพาเวอร์แอมป์ Cary CAD805RS 4.ซีดี TADD-1000 MKII 5.โฟโน Aurora Sound : Vida Supreme 6. เครื่องเล่นแผ่นเสียง Shindo 301 หัวเข็ม Koesu 7.สาย Signal Project และมีคุณอู๊ด BN เป็นวิทยากร งานจัดขึ้นวันที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา